Silnik samochodowyWodorowanie silników

Przeprowadzamy wodorownie silników, czyli oczyszczanie ich w procesie pyrolizy. Polega ona na wprowadzeniu mieszanki gazów – wodoru i tlenu do dolotu silnika, aby zwiększyć temperaturę spalin i wydalić je. To proces chroniący części silnika przed szybkim zapchaniem, czyli spadkiem wydajności i awariami.